8 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ:  25. 400 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ:  20 .600 Κg 8 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ:  25. 400 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ:  20 .600 Κg after