5 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ:  29. 800 Κg , ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ:   20 .600 Κg 5 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ:  29. 800 Κg , ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ:   20 .600 Κg after