4 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: 20. 500 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ :14 .000 Κg 4 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: 20. 500 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ :14 .000 Κg after