6 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 35.700 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ  : 28.900Κg 6 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 35.700 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ  : 28.900Κg after