9 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 29.300 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ  : 25.100Κg 9 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 29.300 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ  : 25.100Κg after