4 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ :17.400 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ  : 16.200Κg 4 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ :17.400 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ  : 16.200Κg after