2 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ :  10.200 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ  : 9.300 Κg 2 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ :  10.200 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ  : 9.300 Κg after