10 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ :  29.700 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 25.700Κg 10 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ :  29.700 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 25.700Κg after