7 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 29.000 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 19.400Κg 7 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 29.000 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 19.400Κg after