Δείκτης Μάζας Σώματος για ενήλικες

Like
Share to Facebook

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) είναι ένας αδρός και αξιόπιστος δείκτης παχυσαρκίας στους ενήλικες. Χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες υγείας ως εργαλείο κατηγοριοποίησης των ατόμων σε ομάδες υψηλού και χαμηλού κινδύνου για την εμφάνιση προβλημάτων υγείας. Προκύπτει από το πηλίκο (βάρος/ύψος2), υπολογίζεται σε (Κg/m2) και συσχετίζεται με το ποσοστό λίπους στο σώμα. Δεν υπάρχει διαφορετική τιμή για άνδρες και γυναίκες.

Κάντε το test υπολογισμού του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) και δείτε σε ποιά κατηγορία ανήκετε.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI) σας: --