Γενικές Εξετάσεις Αίματος

Like
Share to Facebook
 • 1.

  Ερυθρά Αιμοσφαίρια

  Η εξέταση βοηθά στον καθορισμό παρουσίας αναιμίας

  Φυσιολογικές Τιμές     A:4.2-5.4 x 106/μl,

                                       Γ:3,6-5 x 106/μl)

 • 2.

  Αιματοκρίτης

  Καθορίζει τη μάζα των ερυθρών και συγκεκριμένα την εκατοστιαία αναλογία τους σε όγκο πλήρους αίματος.

  Αύξηση του αιματοκρίτη παρατηρείται σε άτομα που ζουν σε μεγάλο υψόμετρο

  ↑ σε αφυδάτωση

  ↓ σε αναιμία, χρόνια λοίμωξη, υπερυδάτωση,απώλεια αίματος, κακή θρέψη

   

  Φυσιολογικές Τιμές          A:42-52%

                                           Γ: 36-48%)

 • 3.

  Αιμοσφαιρίνη

  Σημαντικός δείκτης βαρύτητας της αναιμίας. Αύξηση παρατηρείται σε άτομα που ζουν σε μεγάλο υψόμετρο

  ↑ σε αφυδάτωση

  ↓ σε αναιμία, χρόνια λοίμωξη, υπερυδάτωση,απώλεια αίματος, κακή θρέψη

   

  Φυσιολογικές Τιμές          A:14-17.5 g/dl

                                           Γ: 12-16 g/dl

 • 4.

  Mέσος Όγκος Ερυθροκυττάρων (MCV)

  Εκτιμά το μέσο μέγεθος των ερυθρών. Χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση των αναιμιών

  ↑  σε μακροκυττάρωση, κατάχρηση αλκοόλ.

  ↓  σε μικροκυττάρωση, απώλεια αίματος

  Φυσιολογικές Τιμές          82-98 fl ή μm

   

  ̽Εξαρτάται από την ηλικία.Φυσιολογικά υψηλότερες τιμές σε νεογέννητα και βρέφη. Εξέταση ειδική για σιδηροπενική αναιμία

 • 5.

  Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ερυθρών (MCHC)

  Εκτιμά την συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ερυθρών

  ↑ σε  σφαιροκυττάρωση

  ↓ σε σιδηροπενική αναιμία ή μακροκυτταρική αναιμί, υποχρωμία, απώλεια αίματος

  Φυσιολογικές Τιμές   31-37 g/dl

 • 6.

  Λευκοκύτταρα

  Σε οξειες λοιμώξεις , λευχαιμία, τραύμα ή ιστική βλάβη, κακοήθεις νεοπλασίες. Τοξίνες, ουραιμία, κώμα, οξεία αιμόλυση

  ↓ σε οξείες-κεραυνοβόλες λοιμώξεις, σε καταστολή μυελού από φάρμακα, σε πρωτοπαθείς διαταραχές των μυελών των οστών     

 • 7.

  Αιμοπετάλια

  Η εξέταση ενδείκνυται για την αξιολόγηση αιμορραγικών διαταραχών

  ↑ σε κακοήθειες,τραύμα,  σπληνεκτομή, λοιμώξεις

  Φυσιολογικές Τιμές          140-400x 103/mm3

   

 • 8.

  Φυλλικό

  Απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία λευκών και ερυθρών αιμοσφαιρίων και την παραγωγή DNA

  ↓ σε ανεπαρκή πρόσληψη λόγω αλκοολισμού, χρόνια νόσο, υποσιτισμό, δυσαπορρόφηση (νοσήματα λεπτού εντέρου), μεγαλοβλαστική αναιμία, ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκων

  Φυσιολογικές Τιμές          2-20 ng/ml

 • 9.

  Β12

  Απαραίτητη  για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων

  ↓ σε κακοήθης αναιμία, δυσαπορρόφηση, απώλεια γαστρικού βλεννογόνου, χορτοφαγία

  Φυσιολογικές Τιμές     100-700pg/ ml

   

   

 • 10.

  Γλυκόζη

  ↑   Σε: σακχαρώδη διαβήτη , σύνδρομο Cushing,παγκρεατίτιδα και  stress

  ↓  Σε: ασιτία, ηπατική βλάβη, αλκοολισμό και ινσουλίνωμα

  Φυσιολογικές Τιμές    65-110 mg/dl

  ̽ ορισμένα φάρμακα (διουρητικά, στεροειδή) και η παρεντερική διατροφή μπορεί να αυξήσουν την συγκέντρωση γλυκόζης

 • 11.

  Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη

  Αντανακλά το μέσο επίπεδο γλυκόζης στο αίμα για περίοδο 2-3 μηνών πριν την εξέταση

  ↑   Σε: κακά ρυθμισμένο ή νεοδιαγνωσμένο ζάχαρο

  Φυσιολογικές Τιμές    4.5-6%

 • 12.

  Καμπύλη γλυκόζης

  Αποτελεί την κύρια δοκιμασία που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της διαταραχής ανοχής στη γλυκόζη και του Σακχαρώδους Διαβήτη. Χορηγούνται 75gr άνυδρης γλυκόζης απο του στόματος και προσδιορίζονται στους χρόνους 0´, 30´, 60´, 90´& 120´τα επίπεδα της γλυκόζης ορού.

   

  Καμπύλη ζαχάρου [εκτός εγκυμοσύνης]

  (2 ώρες μετά τη λήψη διαλύματος 75-γραμ. γλυκόζης) 

  <  140 mg / dL (7.8 mmol /L)  :Φυσιολογική ανοχή γλυκόζης (μετά από φόρτιση) 

   140 έως 200 mg / dL (7.8 έως 11.1 mmol /L) : Διαταραγμένη (ελαφρώς αυξημένη) καμπύλη ζαχάρου (προ-διαβητική κατάσταση) 

  ↑200 mg / dL (11.1 mmol /L) σε περισσότερους από έναν προσδιορισμούς  : Διαβήτης 

  Κύηση

  Για την καμπύλη με 100 γραμμάρια γλυκόζης:

  • Νηστείας < 95 mg/dl

  • 60 λεπτά <180 mg/dl

  • 120 λεπτά < 155 mg/dl

  • 180 λεπτά < 140 mg/dl

  Αν δυο τιμές είναι πάνω από τις φυσιολογικές τίθεται η διάγνωση διαβήτη κύησης.

 • 13.

  Ουρία

  Η παραγωγή της αντικατοπρίζει τη διαιτητική πρόσληψη πρωτεΐνης και τον ρυθμό καταβολισμού των λευκωμάτων

  ↑   Σε: νεφροπάθειες και αφυδάτωση

  Φυσιολογικές Τιμές    17-55 mg/dl

 • 14.

  Κρεατινίνη

  Η εξέταση διαπιστώνει διαταραχή στην νεφρική λειτουργία και είναι πιο ευαίσθητος δείκτης από την ουρία

  ↑   Σε: νεφροπάθειες, μυϊκή νόσο, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, αφυδάτωση και καταπληξία

  ↓  Σε: Σε άτομα με μικρό ανάστημα, μειωμένη μάζα ή ανεπαρκή πρόσληψη πρωτεϊνών

  Φυσιολογικές Τιμές    0.6-1.3 mg/dl

 • 15.

  Ουρικό Οξύ

  Σχηματίζεται από την διάσπαση των νουκλεικών οξέων και είναι το τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πουρινών

  ↑   Σε: νεφροπάθειες, ουρική αρθρίτιδα, λευχαιμίας, αφυδάτωση, ασιτία αιμολυτική αναιμία

  Φυσιολογικές Τιμές    2-7 mg/dl

  ̽Το άγχος και η εξαντλητική άσκηση αυξάνουν ψευδώς το ουρικό οξύ. .Δίαιτα πλούσια σε πουρίνες αυξάνει το ουρικό οξύ. Οι συγκεντρώσεις επηρεάζονται και από διάφορα φάρμακα

 • 16.

  Ολική Χοληστερόλη

  Σχετίζεται με κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

  ↑   Σε: κληρονομική υπερλιποπρωτινουρία, υποθυρεοειδισμό, κύηση, σακχαρώδη διαβήτη, υψηλή σε λίπος διάτα

  ↓   Σε: υπερθυροειδισμό , στη λοίμωξη, σε άτομα με κακή θρέψη, δυσαπορρόφηση, καρδιακή και ηπατική ανεπάρκεια

  Φυσιολογικές Τιμές   < 200 επιθυμητά

                                       200 -239 οριακά αυξημένα

                                     >240 αυξημένα

   

   

 • 17.

  HDL χοληστερόλη

  Εκτιμά τον κίνδυνο ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου με την οποία σχετίζεται αρνητικά

  ↑   με άσκηση και οιστρογόνα

  ↓ σε ασιτία, σπλαχνική παχυσαρκία, καπνιστές, υποθυροειδισμό  και ηπατική ανεπάρκεια

  Φυσιολογικές Τιμές    < 40 χαμηλά

                                     > 60 αυξημένα

 • 18.

  LDL χοληστερόλη

  Σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα αθηροσκλήρωσης και στεφανιαίας νόσου

  ↑ σε παχυσαρκία , κύηση, υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, με υψηλή σε λίπος δίαιτα, στον υποθυροειδισμό και σε ηπατική ανεπάρκεια

  Φυσιολογικές Τιμές    <100 ιδανικά

                                       100-129 σχεδόν ιδανικά/λίγο πάνω από τα ιδανικά

                                        130-159 οριακά αυξημένα

                                        160-189 αυξημένα

                                      >190 πολύαυξημένα

 • 19.

  Τριγλυκερίδια

  ↑ σε ηπατίτιδα, παγκρεατίτιδα, υπερλιπιδαιμία, χρόνιο αλκοολισμό, και σακχαρώδη διαβήτη

  ↓ σε κακή θρέψη, δυσαπορρόφηση και υπερθυροειδισμό

  Φυσιολογικές Τιμές    < 150 φυσιολογικά

                                       150-199 οριακή ↑

                                       200-499 υπετρ/δαιμία

                                     >500  βαριά υπετρ/δαιμία

 • 20.

  SGOT

  Το ένζυμο βρίσκεται σε ιστούς με μεγάλη μεταβολική δραστηριότητα και απελευθερώνεται μετά από κυτταρική βλάβη ή θάνατο. Υπερέχει σε αλκοολική ηπατίτιδα και παγκρεατίτιδα.

  Φυσιολογικές Τιμές    5-40 u/l

 • 21.

  SGPT

  Το ένζυμο υπάρχει σε υψηλές συγκεντρώσεις στο ήπαρ και σε χαμηλότερες στην καρδιά, τους μύες και τους νεφρούς.

  ↑   Σε: ηπατίτιδες, έμφραγμα μυοκαρδίου τραύματα γραμμωτών μυών

  ̽ η εξέταση χρησιμοποιείται για διάγνωση ηπατικής νόσου και στην παρακολούθηση της θεραπείας της ηπατίτιδας

 • 22.

  γ-GT

  Το ένζυμο υπάρχει κυρίως στο ήπαρ τους νεφρούς, τον προστάτη και τον σπλήνα

  ↑   Σε: λιπώδες ήπαρ , κατάχρηση αλκοόλ, παγκρεατίτιδα

  ̽εξέταση ειδική για ηπατοπάθεια σε αλκοολισμό

  Φυσιολογικές Τιμές  Α:5-85  u/l

                                   Γ :5-55 u/l

 • 23.

  Νάτριο

  Η μέτρηση των επιπέδων του νατρίου ανιχνεύει αδρές μεταβολές στο ισοζύγιο ύδατος και άλατος.

  ↑ Σε :αφυδάτωση, νεφροπάθεια….

  ↓ Σε :διάρροια, εμετό, διουρητικά, οίδημα, καρδιακή ανεπάρκεια

  Φυσιολογικές Τιμές  133-145 mmol/L

 • 24.

  Κάλιο

  Η εξέταση βοηθά στη διάγνωση διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας και του ισοζυγίου ύδατος. Διαταραχές αυτού του ηλεκτρολύτη πιθανόν να είναι θανατηφόρες.

  ↑   Σε: οξέωση , αιμόλυση, λήψη διουρητικών , νεφροπάθεια και αφυδάτωση.

  ↓  Σε: διάρροια, εμετό, διουρητικά, αλκάλωση, αλκοολισμό και μειωμένη διαιτητική πρόσληψη.

  Φυσιολογικές Τιμές  133-145 mmol/L

 • 25.

  Ασβέστιο

  Η εξέταση του ασβεστίου μετράει την συγκέντρωση του ολικού και του ιονισμένου ασβεστίου στο αίμα και αντανακλά τη λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων, του μεταβολισμού, του ασβεστίου και την δραστηριότητα κακοηθών κυττάρων

  ↑   Σε: υπερπαραθυρειοειδισμό , διάφοροι τύποι καρκίνου

   ↓  Σε: υποαλβουμιναιμία, σύνδρομο δυσαπορρόφησης

  Φυσιολογικές Τιμές 8.6 -10.00 mmol/L

 • 26.

  Φώσφορος

  ↑ Σε : νεφρική ανεπάρκεια, υποασβεστιαιμία, ηπατική νόσο

  Φυσιολογικές Τιμές  2.5-4.5 mmol/L

 • 27.

  Μαγνήσιο

  Δείκτης της μεταβολικής δραστηριότητας του σώματος, αλλά και της νεφρικής λειτουργίας και της ηλεκτρολυτικής κατάστασης.

  ↑   Σε: νεφρική ανεπάρκεια, υποθυρεοειδισμό, αφυδάτωση

  ↓  Σε: δυσαπορρόφηση , χρόνια διάρροια, χρόνιος αλκοολισμός, λήψη διουρητικών και ηπατοπάθεια.

  Φυσιολογικές Τιμές  1.3-2.1mmol/L

 • 28.

  Σίδηρος

  ↑   Σε: αιμολυτικές αναιμίες , αιμοχρωμάτωση, οξεία ηπατίτιδα, μεταγγίσεις

  ↓  Σε: σιδηροπενική αναιμία , χρόνια απώλεια αίματος, χρόνια νοσήματα, 3ο τρίμηνο κύησης

  Φυσιολογικές Τιμές  Α: 75-175 μg/dl

                                   Γ : 65-265 μg/dl

 • 29.

  Φερριτίνη

  Αντανακλά τα αποθέματα σιδήρου του αίματος

  ↑   Σε: υπερφόρτωση σιδήρου, φλεγμονώδη νοσήματα, μεγαλοβλαστική ή αιμολυτική αναιμία.

  ↓  Σε: σιδηροπενική αναιμία

  Φυσιολογικές Τιμές  Α:18-270 ng/ml

                                  Γ :18-160 ng/ml

 • 30.

  Ψευδάργυρος

  Η συγκέντρωση του επηρεάζεται από την δίαιτα και την φλεγμονώδη κατάσταση. Ανεπάρκεια ψευδαργύρου σχετίζεται με αλκοολισμό , νευρογενή ανορεξία, χορτοφαγία, λοιμώξεις, τραύμα

  Φυσιολογικές Τιμές   0.7-1.25 μg/dl