Τα αποτελέσματα της δουλειάς μας

 • 8 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: 25. 400 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ: 20 .600 Κg 8 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: 25. 400 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ: 20 .600 Κg_after

  8 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: 25. 400 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ: 20 .600 Κg

 • 5 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: 29. 800 Κg , ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ:  20 .600 Κg 5 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: 29. 800 Κg , ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ:  20 .600 Κg_after

  5 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: 29. 800 Κg , ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ: 20 .600 Κg

 • 4 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: 20. 500 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ :14 .000 Κg 4 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: 20. 500 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ :14 .000 Κg_after

  4 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: 20. 500 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ :14 .000 Κg

 • 6 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 35.700 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 28.900Κg 6 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 35.700 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 28.900Κg_after

  6 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 35.700 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 28.900Κg

 • 9 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 29.300 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 25.100Κg 9 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 29.300 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 25.100Κg_after

  9 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 29.300 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 25.100Κg

 • 4 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ :17.400 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 16.200Κg 4 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ :17.400 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 16.200Κg_after

  4 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ :17.400 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 16.200Κg

 • 16 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 38.900 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 32.300Κg 16 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 38.900 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 32.300Κg_after

  16 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 38.900 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 32.300Κg

 • 7 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 24.800 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 19.400Κg 7 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 24.800 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 19.400Κg_after

  7 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 24.800 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 19.400Κg

 • 2 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 10.200 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 9.300 Κg 2 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 10.200 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 9.300 Κg_after

  2 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 10.200 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 9.300 Κg

 • 10 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 29.700 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 25.700Κg 10 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 29.700 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 25.700Κg_after

  10 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 29.700 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 25.700Κg