Δείκτης Μάζας Σώματος για παιδιά

Like
Share to Facebook

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) είναι ένας αδρός και αξιόπιστος δείκτης για την παιδική παχυσαρκία. Χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες υγείας ως εργαλείο κατηγοριοποίησης των παιδιών σε ομάδες υψηλού και χαμηλού κινδύνου για την εμφάνιση προβλημάτων υγείας. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) του παιδιού σας υπολογίζεται απλά από σχετικές κλίμακες σε εκατοστιαίες θέσεις που έχουν προκύψει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ανάλογα με την ηλικία και το φύλο.

Κάντε το test υπολογισμού του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) και δείτε σε ποιά κατηγορία ανήκει το παιδί σας.

Συμπληρώστε τα στοιχεία του παιδιού

Δείκτης Μάζας Σώματος: --