Τα αποτελέσματα της δουλειάς μας

  • 7 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 29.000 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 19.400Κg 7 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 29.000 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 19.400Κg_after

    7 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ : 29.000 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 19.400Κg