Ηλεκτρολύτες

Like
Share to Facebook

Βιοχημικές Εξετάσεις

 • 1.

  Ηλεκτρολύτες

  Ηλεκτρολύτες 

 • 2.

  Νάτριο

  Η μέτρηση των επιπέδων του νατρίου ανιχνεύει αδρές μεταβολές στο ισοζύγιο ύδατος και άλατος.

  ↑ Σε :αφυδάτωση, νεφροπάθεια….

  ↓ Σε :διάρροια, εμετό, διουρητικά, οίδημα, καρδιακή ανεπάρκεια

  Φυσιολογικές Τιμές  133-145 mmol/L

 • 3.

  Κάλιο

  Η εξέταση βοηθά στη διάγνωση διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας και του ισοζυγίου ύδατος. Διαταραχές αυτού του ηλεκτρολύτη πιθανόν να είναι θανατηφόρες.

  ↑   Σε: οξέωση , αιμόλυση, λήψη διουρητικών , νεφροπάθεια και αφυδάτωση.

  ↓  Σε: διάρροια, εμετό, διουρητικά, αλκάλωση, αλκοολισμό και μειωμένη διαιτητική πρόσληψη.

  Φυσιολογικές Τιμές  133-145 mmol/L

Linkedin YouTube Insta_logo_white