Ηπατική Λειτουργία

Like
Share to Facebook

Βιοχημικές Εξετάσεις

 • 1.

  Ηπατική Λειτουργία

  Ηπατική Λειτουργία

 • 2.

  SGOT

  Το ένζυμο βρίσκεται σε ιστούς με μεγάλη μεταβολική δραστηριότητα και απελευθερώνεται μετά από κυτταρική βλάβη ή θάνατο. Υπερέχει σε αλκοολική ηπατίτιδα και παγκρεατίτιδα.

  Φυσιολογικές Τιμές    5-40 u/l

   

  ̽πολλά  φάρμακα και η αλκοόλη αυξάνουν τη συγκέντρωση του ενζύμου

 • 3.

  SGPT

  Το ένζυμο υπάρχει σε υψηλές συγκεντρώσεις στο ήπαρ και σε χαμηλότερες στην καρδιά, τους μύες και τους νεφρούς.

  ↑   Σε: ηπατίτιδες, έμφραγμα μυοκαρδίου τραύματα γραμμωτών μυών

  ̽ η εξέταση χρησιμοποιείται για διάγνωση ηπατικής νόσου και στην παρακολούθηση της θεραπείας της ηπατίτιδας

 • 4.

  γ-GT

  Το ένζυμο υπάρχει κυρίως στο ήπαρ τους νεφρούς, τον προστάτη και τον σπλήνα

  ↑   Σε: λιπώδες ήπαρ , κατάχρηση αλκοόλ, παγκρεατίτιδα

  ̽εξέταση ειδική για ηπατοπάθεια σε αλκοολισμό

  Φυσιολογικές Τιμές  Α:5-85  u/l

                                   Γ :5-55 u/l

Linkedin YouTube Insta_logo_white