Μεταβολισμός Γλυκόζης

Like
Share to Facebook

Βιοχημικές Εξετάσεις

 • 1.

  Βιοχημικές Εξετάσεις

  Μεταβολισμός Γλυκόζης

 • 2.

  Γλυκόζη

  ↑   Σε: σακχαρώδη διαβήτη , σύνδρομο Cushing,παγκρεατίτιδα και  stress

  ↓  Σε: ασιτία, ηπατική βλάβη, αλκοολισμό και ινσουλίνωμα

  Φυσιολογικές Τιμές    65-110 mg/dl

  ̽ ορισμένα φάρμακα (διουρητικά, στεροειδή) και η παρεντερική διατροφή μπορεί να αυξήσουν την συγκέντρωση γλυκόζης

 • 3.

  Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη

  Αντανακλά το μέσο επίπεδο γλυκόζης στο αίμα για περίοδο 2-3 μηνών πριν την εξέταση

  ↑   Σε: κακά ρυθμισμένο ή νεοδιαγνωσμένο ζάχαρο

  Φυσιολογικές Τιμές    4.5-6%

 • 4.

  Καμπύλη γλυκόζης

  Αποτελεί την κύρια δοκιμασία που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της διαταραχής ανοχής στη γλυκόζη και του Σακχαρώδους Διαβήτη. Χορηγούνται 75gr άνυδρης γλυκόζης απο του στόματος και προσδιορίζονται στους χρόνους 0´, 30´, 60´, 90´& 120´τα επίπεδα της γλυκόζης ορού.

   

  Καμπύλη ζαχάρου [εκτός εγκυμοσύνης]

  (2 ώρες μετά τη λήψη διαλύματος 75-γραμ. γλυκόζης) 

  <  140 mg / dL (7.8 mmol /L)  :Φυσιολογική ανοχή γλυκόζης (μετά από φόρτιση) 

   140 έως 200 mg / dL (7.8 έως 11.1 mmol /L) : Διαταραγμένη (ελαφρώς αυξημένη) καμπύλη ζαχάρου (προ-διαβητική κατάσταση) 

  ↑200 mg / dL (11.1 mmol /L) σε περισσότερους από έναν προσδιορισμούς  : Διαβήτης 

  Κύηση

  Για την καμπύλη με 100 γραμμάρια γλυκόζης:

  • Νηστείας < 95 mg/dl

  • 60 λεπτά <180 mg/dl

  • 120 λεπτά < 155 mg/dl

  • 180 λεπτά < 140 mg/dl

  Αν δυο τιμές είναι πάνω από τις φυσιολογικές τίθεται η διάγνωση διαβήτη κύησης.

Linkedin YouTube Insta_logo_white